image 05.12.2022
EET 13:20:24
CET 12:20:24
   
Click for latest actual time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus focus preview Click on focus to view     image SCC Latvia
    image SCC Lithuania
    image Estonian Swedish Chamber
    image Estonian Swedes
barometer The Estonian
Economic Barometer
    image Key Economic Indicators
    image Foreign Direct Investments
    image Goods Exports and Imports
    image Balance of Payments

picture News December, 5 2022
image: Swedish language teaching Swedish language teaching Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning / Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus is mapping children and young people with Swedish roots interested to have Swedish language teaching.

More info follows in Swedish. Info in Estonian on the link below.

Initiativ till svenskundervisning i Estland

Tallinn, april 2014

 

Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland (under namnändring till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning) initierar nu intresseanmälningar för kompletterande svenskundervisning i Estland.

 

För närvarande undersöks närmare finansiering från Sverige, Estland och Finland. Eftersom de initiala undersökningarna visar att olika former av stöd och bidrag för svenskundervisning finns att få beroende på barnens föräldrars medborgarskap måste en intresseanmälan innehålla information om barnets föräldrars/vårdnadshavares medborgarskap.

 

Tanken är sedan att alla barn 6-20 år som har svenska som modersmål (talar svenska med en eller två föräldrar) eller som historiskt modersmål (har eller har haft svensktalande föräldrar, far- eller morföräldrar) skall få ta del av undervisningen.

 

Kompletterande svenskundervisning innebär 2 timmars undervisning i svenska språket per vecka. Troligtvis måste även en föräldraförening bildas för att bidrag skall kunna betalas ut. Målsättningen är att undervisningen skall kunna komma igång tidigast under hösten 2014 eller våren 2015.

 

Stöd kan utbetalas för undervisning av barn i åldrarna 6-20 år (undantaget är sådana barn som samtidigt får distansundervisning enligt svensk läroplan). Har du barn i förskoleåldern ser vi gärna att din intresseanmälan även omfattar dem eftersom vi inte med säkerhet kan veta hur lång tid det kan ta innan undervisningen kan komma igång. Vidare finns idag redan en arbetsgrupp som arbetar för att starta en svenskspråkig (senare troligtvis tvåspråkig svensk-estnisk) avdelning på ett dagis i Tallinn.[1]

 

Intresseanmälan för kompletterande svenskundervisning görs till Jana Stahl, Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning på e-postadressen: jana@eestirootslane.ee

Följande information behövs per barn: Barnets namn, bostadsort, födelsedata, kontaktuppgift (e-postadress till förälder), information om någon förälder/vårdnadshavare är 1) svensk medborgare, 2) finsk medborgare, 3) estnisk medborgare eller 4) ingen förälder/vårdnadshavare är varken svensk, finsk eller estnisk medborgare, information om vilken skola barnet går i.

 

Vänligen sprid denna information i alla tillgängliga kanaler!

 

Har du några frågor kring detta, vänligen kontakta Karolina Ullman (ledamot av Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning) på  karolina@eestirootslane.ee

 

 [1] Lynn Sutt leder arbetsgruppen angående förskola. Är ni intresserande av detta, anmäl intresse till Lynn på lynn.sutt@gmail.com med kortfattad information om barnet och barnets språkkunskaper.

 read more:
· Swedish language


< back
royal members
sweden
maqs
seb
ericsson
ajtooted
Wendre
Pärnu Bay Golf
Saare Golf
Tallink
Telia
Granitop
Mogotel
 
Swedish Chamber of Commerce in Estonia  ·  GSM: +372 501 9813  ·  e-mail: info[at]swedishchamber.ee